Silový tréning je nevyhnutný aj pre vytrvalcov

Silový tréning aj pre vytrvalostných športovcov

Výskum potvrdzuje, že silový tréning je skvelou metódou zlepšenia výkonu – aj u vytrvalostných športovcov. Nedávna štúdia elitného dánskeho národného cyklistického tímu ukázala, že súbežný silový tréning signifikantne zlepšil výkon v časovke. Zároveň sa prejavil aj úbytkom tku bez výraznej svalovej hypertrofie.

Štúdia využila porovnávaciu skupinu, ktorá iba bicyklovala, a súbežnú skupinu, ktorá okrem klasických cyklistických tréningov robila aj periodizovaný silový tréning s váhami od 70 do 88 percent maxima pre jedno opakovanie.

Výsledky ukázali, že súbežná kupina stratila 2% telesného tuku, zvýšila silu kvadricepsov o 12% a zlepšila výkon pri 45-minútovej časovke o 8%. Športový výkon sa zlepšil preto, že si cyklisti zlepšili maximálnu produkciu výkonu a dokázali pri vysokej srdcovej frekvencii pracovať dlhšie.

Neprejavila sa žiadna hypertrofia v kvadricepsoch, no hmotnosť svalovej hmoty sa v súbežnej skupine zvýšila približne o 2 kg. To naznačuje hypertrofiu v iných svaloch. Vďaka dvojpercentnému úbytku hmotnosti z tukových zásob skupina ukončila štúdiu s rovnakou hmotnosťou, s akou ju začínala. Pri vytrvalostných športoch si zväčšia atléti dávajú pozor na svoju váhu – ako však štúdia ukázala, ak priberiete svaly, bude váš športový výkon lepší.

Výskumníci sa domnievajú, že pri súbežnom silovom a vytrvalostnom tréningu dochádza k zaujímavému javu: vytrvalostný tréning poskytuje „atrofujúci stimul“, vďaka ktorému sa rast svalov po silovom tréningu neprejaví. Výsledkom je vyššia neuromuskulárna sila a lepšie zapojenie motorických jednotiek, no takmer žiaden svalový nárast.

Záver? Vytrvalostní atléti budú profitovať zo silového tréningu.

Zdroj: http://main.poliquingroup.com/ArticlesMultimedia/Articles/Article/1510/Why_Strength_Training_Is_Essential_For_Endurance_A.aspx

Komentáre

Related posts