Sedem spôsobov, ktorými nízkotučné diéty ničia vaše zdravie

Nízkotučná strava nebezpečná pre zdravie

V začiatkoch bola bežná nízkotučná diéta založená len na veľmi slabých vedeckých dôkazoch. Aj tie už však boli spochybnené.  Posledné desaťročia priniesli veľa masívnych, dlhotrvajúcich štúdií, ktoré preukázali, že diéta z nízkym podielom tukov je zlou voľbou. Nie len pre neefektívnosť, ale aj pre svoju škodlivosť.

Nízkotučná diéta podporuje konzumáciu nezdravého jedla

Keď vyšli prvé nízkotučné odporúčania na chudnutie, výrobcovia jedla neváhali a „sadli na vlak“. Mali možnosť priniesť na trh množstvo nových potravín s označením „zdravé pre srdce“. Nízkotučné potraviny mali predávať zdravie a zaplavili trh.

Potraviny po odstránení tuku však majú jeden zásadný problém. Sú nechutné.

Kvôli tomu museli výrobcovia potravín pridať do zloženia napríklad cukor. Cukor nie je tuk, je to sacharid. Produkty naďalej mohli byť označené ako „nízkotučné“ a „zdravé“, hoci boli plné cukru.

Konvenčná nízkotučná diéta tiež podporuje konzumáciu ďalších diskutabilných potravín:

Rastlinné oleje: Rastlinné oleje môžu krátkodobo zredukovať cholesterol v krvi, no z dlhodobého hľadiska sú škodlivé a signifikantne asociované so zápalmi a ochoreniami srdca (1, 2, 3, 4, 5).

Pšenica: Výrazna časť populácie je senzitívna na lepok a aj bez celiakie zažívajú symptómy ako bolesť brucha, nekonzistencia stolice, únava a podobne (6, 7, 8, 9, 10).

Od „zavedenia“ nízkotučných diét sme začali jesť viac škodlivých látok, vrátane cukru, pšenice či rastlinných olejov.

Nízkotučné diéty môžu zvyšovať triacylglyceroly

Zvýšená hladina triacylglycerolov v krvi je známym rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení. Je tiež jedným z prejavov metabolického syndrómu, zhluku symptómov, ktoré sú príčinou srdcovo-cievnych ochorení, obezity a cukrovky II. typu.

Keď sú triacylglyceroly zvýšené, je to zväčša preto, že pečeň premieňa nadbytok sacharidov (najmä fruktózu) na tuk (11, 12, 13, 14).

Pretože je nízkotučná diéta zároveň vysokosacharidovou, môže viesť k zvýšeniu množstva triacylglycerolov v krvi a potenciálne zvýšiť riziko kardiovaskulárnych ochorení (15, 16).

Najlepším spôsobom zníženia hladiny triacylglycerolov je jesť presne naopak – nízkosacharidovú, vysokotučnú diétu. Takáto strava konzistentne vedie k redukcii triacylglycerolov v krvi (17, 18, 19).

Nízkotučná strava odrádza od konzumácie zdravých potravín

Živočíšna strava je prirodzene bohatá na tuky a výživná i zdravá. Optimálnou voľbou nie sú práve zvieratá chované na pšenici v nevetraných halách, no správne dochovaný býk, prasa či sliepka sú zdravými zdrojmi mäsa.

Nízkotučná diéta ľudí odrádza od takýchto potravín, pretože obsahujú tuk a cholesterol.

A teraz to príde: Ani nasýtený tuk, ani cholesterol v strave nespôsobujú telu žiadnu škodu (20, 21, 22, 23).

Dlhoročný mýtus o škodlivosti diétneho tuku i cholesterolu už bol vyvrátený v mnohých veľkých, dlhotrvajúcich štúdiách.

Obviniť z epidémie obezity, cukrovky a chorôb ciev tučné mäso nemá žiaden zmysel. Najmä preto, že tieto civilizačné ochorenia sú relatívne nové a tučné mäso jeme už oveľa, oveľa dlhšie.

Celé populácie prijímajú takmer všetky kalórie zo živočíšnych potravín a napriek tomu si zachovávajú excelentné zdravie (Inuiti, Masaiovia).

Nasledujúce štyri potraviny boli démonizované kvôli popletenej vojne proti nasýtenému tuku:

Mäso: Mäso voľne chovaných zvierat je skvelým zdrojom omega-3 mastných kyselín, CLA, vitamínov a minerálov spolu s ďalšími dôležitými živinami, napríklad karnozínom a kreatínom (24, 25, 26).

Vajcia: Patria k najzdravším potravinám na našej planéte. Sú plné bielkovín, vitamínov, minerálov, cholínu a silných antioxidantov (27, 28).

Plnotučné mliečne produkty (voľne pasúcich sa kráv): Najlepší zdroj vitamínu K2. Tiež bohaté na vápnik, CLA a ďalšie živiny (29, 30, 31).

Kokos: Potraviny z kokosu obsahujú tuky, ktoré sú spájané so zdravotnými benefitmi, vrátane lepšieho spaľovania uloženého tuku, lepším profilom krvného tuku a zlepšením funkcie mozgu (32, 33, 34).

Nízkotučná strava môže znížiť HDL („dobrý“) cholesterol

Lipoproteín s vysokou hustotou (HDL) je často označovaný ako „dobrý cholesterol“. Je už dobre známe, že vysoká hladina HDL je spájaná s nižším rizikom ochorení srdca (35, 36).

Väčší podiel tukov v  strave môže zvýšiť HDL, kým vysokosacharidová diéta vedie k redukcii HDL (37, 38, 39).

Nie je preto prekvapujúce vidieť štúdie, pri ktorých nízkotučná, vysokosacharidová strava vedie k redukciám v HDL, čo vedie k zvýšeniu rizika ochorení srdca (40, 41, 42).

Jednou z mnohých dobrých ciest na zvýšenie HDL je stravovať sa nízkosacharidovo (43, 44).

Nízkutočná diéta znižuje hladinu testosterónu

Testosterón je kľúčovým pohlavným hormónom u mužov, ale v malom zastúpení sa nachádza aj v ženskom tele. Podobne ako iné steroidé hormóny je testosterón produkovaný z cholesterolu.

Zdravá úroveň testosterónu je dôležitá pre viacero aspektov zdravia mužov i žien. Nízka hladina testosterónu vedie k nižším prírastkom svalovej hmoty, zvýšenému ukladaniu tuku, osteoporóze, depresií, zníženému libidu…

Jedným z vedľajších efektov nízkotučnej diéty je výrazná redukcia hladiny testosterónu. Jedna zo štúdií ukázala zníženie o 12% po ôsmich týždňoch nízkotučnej diéty (45, 46).

Nízkotučná diéta môže zhoršiť LDL („zlý“) cholesterol

Lipoproteín z nízkou hustotou je označovaný ako „zlý cholesterol“. Je už dobre známe, že zvýšená hladina LDL je spájaná s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení.

Nové dáta však ukazujú, že existujú rôzne podtypy LDL. Malé, husté LDL častice (B) a veľké LDL (A). Malé, husté častice (sdLDL) prispievajú k ochoreniam srdca, nie veľké LDL častice nie.

Vysoký príjem sacharidov (najmä rafinovaných) zvyšuje sdLDL, zatiaľ čo nasýtený tuk a cholesterol v strave mení LDL z malých, hustých častíc na veľké (benígne) častice (48, 49, 50).

Štúdie ukazujú, že nízkotučné diéty menia LDL na menšie, hustejšie častice, zatiaľ čo nízkosacharidové, vysokotučné diéty majú presne opačný efekt (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57).

Nízkotučná diéta spôsobuje ochorenie srdca

Choroby srdca sú najčastejšou príčinou úmrtia v krajinách so stredným a vyšším príjmom (58). Tradičné populácie, ktorých strava nie je ovplyvnená „západnou diétou“ majú oveľa nižší výskyt ochorení srdca. Keď však tieto populácie prejdú na západnú stravu, rýchlo sa zvýši podiel obéznych, diabetikov i výskyt úmrtí na ochorenia srdca (59, 60, 61).

Bolo vykonaných už niekoľko veľkých, dlhotrvajúcich randomizovaných kontrolných štúdií, ktoré skúmali vplyv nízkotučných diét na zdravie srdca (62).

The Women’s Health Initiative: V štúdií 48 835 žien spôsobila nízkotučná diéta váhový úbytok 0,4 kg v priebehu 7,5 roka. Nízkotučná diéta neznížila riziko ochorení srdca ani rakoviny (63, 64, 65, 66).

MRFIT: Nízkotučná diéta neznížila ochorenia srdca v skupine 12 866 mužov s vysokým rizikom infarktu, aj keď veľká časť mužov počas štúdie prestala fajčiť (67).

Look AHEAD: Takmer desaťročná štúdia 5 145 diabetikov odhalila, že nízkotučná strava neredukuje ochorenia srdca. Jej účastníci však vďaka vynútenej reštrikcii kalórií aspoň schudli (68, 69).

Tieto štúdie porovnávajú nízkotučnú diétu so štandardnou západnou stravou, teda s najhoršou možnou stravou.

Ďalším spôsobom interpretácie výsledkov je konštatovanie, že nízkotučná strava vedie k ochoreniam srdca rovnako ako štandardná západná strava.

Zdroj: https://authoritynutrition.com/7-ways-the-low-fat-diet-destroys-your-health/

Komentáre

Related posts