Osem najlepších suplementov pre podporu testosterónu

Ashwagandha

Testosterón je kľúčový mužský sexuálny hormón, no je tiež dôležitý aj pre ženy. Hrá kľúčovú úlohu pri raste svalov, chudnutí tuku a optimálnom zdraví. Hladina testosterónu je však u mužov v súčasnosti nižšia než kedykoľvek predtým. Hlavnou príčinou je nezdravý životný štýl.

Suplementy na podporu testosterónu môžu pomôcť so zvýšením hladiny tohto hormónu. Fungujú buď priamo zvyšovaním vylučovania testosterónu či súvisiacich hormónov, alebo prevenciou zmeny testosterónu na estrogén. Viacero suplementov už má za sebou aj vedecké štúdie, ktoré potvrdili ich účinky. My vyberáme najlepších osem z nich.

Kyselina d-aspartámová

Kyselina d-aspartámová je prírodná aminokyselina, ktorá môže zvýšiť hladinu testosterónu. Výskum naznačuje, že primárnym mechanizmom fungovania je zvyšovanie folikuly-stimulujúceho hormónu a luteinizačného hormónu. To je významné preto, že luteinizačný hormón spôsobuje vyššiu produkciu testosterónu v Leydigových bunkách v semenníkoch.

Štúdie na zvieratách a ľuďoch zistili, že stačí 12 dní suplementácie kyseliny d-aspartámovej a hladina luteinizačného hormónu aj produkcia tesosterónu sa zvýšia. Kyselina d-aspartámová môže pomôcť aj s produkciou a kvalitou spermií. V jednej 90-dňovej štúdií dostávali kyselinu d-aspartámovú muži s poruchou produkcie spermií. Na konci štúdie sa počet ich spermií zdvojnásobil.

V inej štúdii atléti so zdravou hladinou testosterónu podstúpili 28-dňovú vzpieračskú rutinu. Polovica účastníkov dostávala 3 gramy kyseliny d-aspartámovej denne. Obe skupiny prejavili signifikantný nárast sily aj svalovej hmoty. Skupina so suplementovanou kyselinou d-aspartámovou však nezaznamenala žiaden nárast testosterónu.

Tieto výsledky naznačujú, že suplementácia kyselinou d-aspartámovou môže mať význam u mužov s nízkou hladinou testosterónu alebo u tých s poruchami sexuálnych funkcií. Ak však máte normálnu hladinu testosterónu, kyselina d-aspartámová vám ju zrejme už viac nezvýši.

Vitamín D

Vitamín D je v tuku rozpustný vitamín, ktorý produkuje koža vystavená slnečnému žiareniu. Jeho aktívna forma funguje v tele ako steroidný hormón.

Mať dostatok slnečného svetla počas dňa je v dnešnej dobe kancelárií vzácnosť. Výsledok? Nízka hladina vitamínu D. Zvýšenie „zásob“ vitamínu D môže podporiť tvorbu testosterónu a zlepšiť ďalšie súvisiace zdravotné ukazovatele, napríklad kvalitu spermií.

Jedna štúdia odhalila úzku koreláciu medzi deficienciou vitamínu D a nízkou hladinou testosterónu. Keď sa účastníci štúdie viac „slnili“ a zvýšili si tak hladinu vitamínu D, zvýšila sa aj ich hladina testosterónu.

V inej, jeden rok trvajúcej štúdii, bolo 65 mužov rozdelených do dvoch skupín. Jedna z nich dostávala 3300 jednotiek vitamínu D denne. V tejto skupine sa po roku hladina vitamínu D zdvojnásobila a množstvo testosterónu sa zvýšilo približne o 20%.

Ak chcete získať viac vitamínu D, strávte jednoducho viac času na slnku. Môžete tiež suplementovať 3000 jednotiek vitamínu D3 denne či jesť viac jedál bohatých na tento vitamín.

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris je rastlina, ktorá sa v herbálnej medicíne používa už storočia. Väčšina súčasného výskumu sa skladá zo štúdií na zvieratách. Tie si v štúdiách zlepšili sexuálny život aj zvýšili hladinu testosterónu.

Trojmesačná štúdia na pacientoch s erektilnou dysfunkciou zistila, že užívania tribulusu zlepšuje sexuálne zdravie a zvyšuje hladinu testosterónu v priemere o 16%. Výskum však nepotvrdil žiadne benefity užívania tribulusu u mladých ľudí a ľudí s normálnou hladinu testosterónu.

Podobne ako pri ostatných „boosteroch“ testosterónu, aj tribulus funguje len u ľudí so zníženou hladinou testosterónu či poruchami sexuálnych funkcií. U zdravej populácie suplementácie tribulusom benefity nemá.

Senovka grécka (fenugreek)

Senovka grécka je ďalšou populárnou bylinkou na podporu testosterónu. Výskum naznačuje, že môže fungovať redukovaním enzýmov, ktoré konvertujú testosterón na estrogén.

Jedna z najrozsiahlejších štúdií testovala dve skupiny 15-tich vysokoškolákov počas ôsmich týždňov. Všetkých 30 účastníkov štúdie cvičilo s činkami 4-krát týždenne, no jedna skupina dostávala navyše 500 mg extraktu senovky gréckej denne.

Množstvo voľného aj celkového testosterónu sa v suplementujúcej skupine zvýšilo, zatiaľ čo v porovnávacej skupine sa mierne znížilo. Suplementácia senovkou gréckou tiež podporila lepšie spaľovanie tuku i nárast sily.
Iná štúdia skúmala, ako môže senovka grécka vplývať na sexuálne funkcie a kvalitu života. Šesťdesiat zdravých mužov vo veku 25 až 52 rokov užívalo buď 600 mg senovky gréckej alebo placebo denne počas šiestich týždňov. Účastníci vykazovali po suplementácii senovkou gréckou nárast sily. Výskumníci tiež zistili:

Zvýšené libido: 81% skupiny
Lepšie sexuálne funkcie: 66% skupiny
Viac dostupnej energie: 81% skupiny

Zázvor

Zázvor je bežným domácim korením, ktoré však má úlohu v alternatívnej medicíne. Zázvor má množstvo zdravotných benefitov. Silné výskumné pozadie ukazuj, že zázvor redukuje zápaly a môže dokonca zvýšiť hladinu testosterónu.

Niekoľko štúdií na potkanoch zistilo, že zázvor pozitívne vplýva na množstvo testosterónu i sexuálne zdravie. V jednej štúdií na potkanoch sa dokonca množstvo testosterónu zdvojnásobilo, ďalšia zasa potvrdila, že ešte väčšie množstvo zázvoru môže na testosterón vplývať ešte viac.

V jednej z mála štúdií na ľuďoch dostávalo 75 neplodných mužov dennú dávku zázvoru. Po troch mesiacoch sa ich hladina testosterónu zvýšila o 17% a množstvo luteinizačného hormónu sa takmer zdvojnásobilo. Pri meraní zdravia spermií zistili vedci 16% nárast množstva pohlavných buniek.

Aj keď je stále výskum vplyvu zázvoru na testosterón v plienkach, jedenie zázvoru sa ukazuje byť bezpečným spôsobom zvýšenia hladiny testosterónu.

DHEA

Dehydroepiandrosterón je prirodzene sa vyskytujúci hormón v našom tele. Hrá kľúčovú úlohu vo zvyšovaní hladiny testosterónu a obmedzovaní množstva estrogénu. Vzhľadom na svoje biologické efekty sa DHEA stal populárnym suplementom na podporu testosterónu.

Zo všetkých testosterónových „boosterov“ má za sebou DHEA najviac výskumu. Niekoľko štúdii potvrdilo, že 50 až 100 mg DHEA denne môže zvýšiť hladinu testosterónu v porovnaní s placebom až o 20%.

Podobne ako s ostatnými pomocníkmi na tvorbu testosterónu, aj tu sú výsledky štúdií nejednoznačné. Opäť to totiž vyzerá tak, že zdravým mužom DHEA pomôcť nemusí.

Nič to však nemení na tom, že je DHEA na zozname zakázaných látok v profesionálnom športe a preto nie je vhodné suplementovať DHEA, ak sa chystáte súťažiť v akomkoľvek športe.

Zinok

Zinok je esenciálny minerál, používaný našim telom pri viac než stovke chemických procesov. Ako pri vitamíne D, aj pri zinku platí, že jeho množstvo koreluje s množstvom testosterónu.

Jedna štúdia zistila, že obmedzenie príjmu zinku v strave sa prejaví znížením hladiny testosterónu, aj u zdravých mužov. Podľa očakávania teda suplementácia zinku pri strave s nedostatkom zinku spôsobuje nárast testosterónu.

V inej štúdií odborníci potvrdili benefity zinku u mužov s nízkou hladinou testosterónu. Tieto benefity sa však neprejavili u zdravých mužov.

Pri elitných zápasníkoch suplementácia zinkom každý deň pomohla redukovať pokles testosterónu, ktorý nastal po štyroch týždňoch vysokointenzívneho tréningu.

Vo svetle týchto štúdií sa teda zdá, že zinok môže podporiť tvorbu testosterónu, ako ho nemáte dostatok. Zmysel má suplementovať zinok aj v prípade, ak máte zhoršenú regeneráciu po intenzívnom cvičení.

Ashwagandha

Ashwagandha, známa aj pod botanickým názvom Withania somnifera, je rastliou zo starovekej indickej medicíny. Primárne je využívaná ako adaptogén, čo znamená, že telu pomáha lepšie zvládať stres a úzkosť.

Jedna štúdia testovala benefity ashwagandhy na kvalitu spermií neplodných mužov. Počas troch mesiacov títo muži dostávali 5 gramov rastliny. Výsledok? Desať- až dvadsaťdva-percentný nárast testosterónu.

Iná štúdia naznačila, že ashwagandha zvyšuje aj výkon pri cvičení, nárast sily či chudnutie tuku.

Momentálne sa zdá pravdepodobné, že ashwagandha pomáha zvýšiť hladinu testosterónu u jedincov pod stresom tým, že redukuje hormón kortizol.

Zdravá hladina testosterónu je kľúčová

Testosterón je dôležitý pre mnohé aspekty nášho zdravia a telesnej kompozície.

Na trhu nájdeme stovky suplementov, ktoré sú podľa výrobcov určené na podporu produkcie testosterónu. No len niekoľko prípravkov má za sebou nejaký výskum.

Väčšina takýchto suplementov bude mať viditeľný efekt len u jedincov, ktorí majú problémy s plodnosťou či nízkou hladinou testosterónu.

Zdroj: https://authoritynutrition.com/best-testosterone-booster-supplements/

Komentáre

Related posts