Koľko sacharidov by mal jesť diabetik?

Nie je ľahké zistiť, koľko sacharidov by ste denne mali prijať, ak trpíte cukrovkou. Jedálničky odporúčané diabetickými asociáciami počítajú s príjmom 45% energie denne práve zo sacharidov. To zahŕňa 45 až 60 gramov sacharidov v jednom jedle a celkovo 135 až 230 gramov sacharidov denne.

Rastie však množstvo odborníkov, ktorí veria, že ľudia s diabetom by mali jesť sacharidov podstatne menej. Dokonca menej za celý deň, ako odporúčajú lekári v jednom jedle.

V tomto článku sa pozrieme na výskum nízkosacharidového stravovania u diabetikov a pokúsime sa stanoviť optimálny denný príjem sacharidov.

Diabetes a prediabetes

Glukóza – krvný cukor – je hlavným zdrojom energie pre bunky nášho tela. U ľudí s cukrovkou je schopnosť organizmu spracovať a využiť glukózu narušená. Aj keď existuje viac typov cukrovky, najrozšírenejšie sú cukrovka I. a II. typu.

Cukrovka I. typu

Pri cukrovke I. typu pankreas nedokáže produkovať inzulín, hormón, ktorý umožňuje cukru v krvnom obehu prechod do buniek. Chýbajúci inzulín musí byť dodávaný injekčne. Diabetes I. typu je výsledkom autoimunitných procesov, v ktorých telo útočí na vlastné bunky produkujúce inzulín – beta bunky. Diabetes I. typu je zvyčajne diagnostikovaný u detí, ale začať sa môže v akomkoľvek veku, aj neskorej dospelosti.

Cukrovka II. typu

Diabetes II. typu je častejší, na svedomí ma až 90% všetkých prípadov cukrovky. Podobne ako cukrovka I. typu, aj cukrovka II. typu sa môže vyvinúť u dospelých i detí. Častejšia je však u dospelých a typická je pre ľudí s nadváhou či obezitou.

Pri tomto type cukrovky pankreas buď neprodukuje dostatok inzulínu alebo sú telesné bunky rezistentné na vplyv inzulínu. Kvôli tomu ostáva v krvnom obehu priveľa cukru. Časom sa beta bunky pankreasu opotrebujú ako výsledkom neustále sa stupňujúceho vylučovania inzulínu v snahe znížiť množstvo cukru v krvi. Bunky poškodzuje aj vysoká hladinda cukru v krvi.

Diabetes môže byť diagnostikovaný zvýšenou hladinou krvného cukru alebo zvýšenou hladinou HbA1c, ktorá reflektuje kontrolu krvného cukru v období dvoch až troch mesiacov. Pri cukrovke II. typu je množstvo krvného cukru o hlade aspoň 126 mg/dl (7 mmol/l) alebo HbA1C je aspoň 6,5%.

Prediabetes

Predtým, než sa „dostaví“ diabetes II. typu, môže byť hladina krvného cukru zvýšená, no nie dostatočne na to, aby sa dala považovať za prejav cukrovky. Tento stav sa nazýva prediabetes. Prediabetes je diagnostikovaný pri hladine krvného cukru medzi 100 a 125 mg/dl (5,6 – 6,9 mmol/l) alebo HnA1C medzi 5,7 – 6,4%.

Približne u 70% z tých, ktorí trpia prediabetom, sa vyvinie cukrovka II. typu. Ak sa aj prediabetes nevyvinie do cukrovky, stále predstavuje zvýšené riziko pre choroby srdca, obličiek a ďalšie zdravotné komplikácie spojené s vysokým krvným cukrom.

Ako jedlo ovplyvňuje cukor v krvi?

Hladinu cukru v krvi ovplyvňuje viacero faktorov, vrátane cvičenia, stresu a ochorení. Hlavným faktorom je však množstvo a druh konzumovaného jedla.

Z troch makronutrientov – sacharidov, bielkovín a tuku – majú sacharidy najväčší vplyv na cukor v krvi. Keď telo trávi sacharidy, rozkladá ich na cukry, ktoré sa dostávajú do krvného obehu. Tento dej nastáva pri každom sacharidovom jedle, či už ide o rafinované sacharidy ako hranolky a keksy, ale aj zdravé typy ako ovocie či zelenina.

Nespracované potraviny obsahujú vlákninu. Narozdiel od škrobov a cukrov, prirodzene sa vyskytujúca vláknina v potravinách nezvyšuje hladinu krvného cukru.

Keď diabetici jedia jedlá bohaté na stráviteľné sacharidy, ich krvný cukor sa môže vyšplhať veľmi vysoko. Veľké porcie takýchto jedál vyžadujú veľké dávky inzulínu alebo liekov na manažment hladiny krvného cukru. Keďže ľudia trpiaci cukrovkou I. typu nedokážu produkovať inzulín, musia si inzulín vpichovať niekoľkokrát denne, bez ohľadu na to, čo jedia. Jedenie menšieho množstva sacharidov však môže signifikantne redukovať množstvo potrebného inzulínu.

Výskum obmedzovania konzumácie sacharidov pri cukrovke

Jestvuje veľa štúdií podporujúcich obmedzovanie konzumácie sacharidov pri cukrovke.

Ketogenické diéty

Veľmi nízkosacharidové diéty navodzujú miernu ketózu – stav, v ktorom telo využíva ketóny a tuk ako primárny zdroj energie, nie cukor. Ketóza nastáva pri dennom príjme sacharidov nižšom ako 50 gramov, prípadne 30 gramov stráviteľných sacharidov (celkové sacharidy mínus vláknina). To znamená menej ako 10% denného príjmu energie pri 2000 kCal diéte.

Ketogenické diéty existujú roky. Lekári predpisovali takúto stravu cukrovkárom predtým, než bol v roku 1921 objavený inzulín.

Niekoľko štúdií ukázalo, že príjem sacharidov limitovaný množstvom 20 až 50 gramov denne môže výrazne zredukovať hladinu krvného cukru, podporiť chudnutie a zlepšiť ukazovatele zdravia srdca u pacientov s cukrovkou. Navyše sa tieto zmeny prejavia veľmi rýchlo.

Napríklad v štúdii na obéznych ľuďoch s cukrovkou obmedzili výskumníci konzumáciu sacharidov na 21 gramov denne. To viedlo k spontánnej redukcii denného kalorického príjmu, nižšej hladine cukru a o 75% vyššej inzulínovej senzitivite v priebehu dvoch týždňov.

V malej, trojmesačnej štúdii, boli účastníci rozdelení do troch skupín: s obmedzeným príjmom kalórií, s nízkotučnou diétou a s nízkosacharidovou diétou.

Nízkosacharidová skupina zaznamenala priemerný pokres HbA1c 0,6% a stratila dvakrát viac hmotnosti než skupina s nízkotučnou stravou. Navyše, 44% účastníkov nízkosacharidovej skupiny mohlo vysadiť aspoň jeden liek na cukrovku, v porovnaní s 11% účastníkov zo skupiny s nízkotučnou stravou.

Vo viacerých štúdiách s nízkosacharidovou stravou mohli cukrovkári obmedziť alebo dokonca prestať užívať niektoré lieky na kontrolu hladiny krvného cukru.

Diéty s podielom 20 až 50 gramov sacharidov preukázateľne znižujú krvný cukor a riziko vzniku ochorenia u ľudí s prediabetom. V malej, 12-týždňovej štúdii obéznych, prediabetických mužov, ktorí dodržiavali stredomorskú diétu s menej než 30 gramami sacharidov denne, zaznamenali výskumníci priemerný pokles hladiny krvného cukru na 90 mg/dl (5 mmol/l), čo je zdravé množstvo. Navyše títo muži schudli v priemere 14,5 kilogramu a zaznamenali výraznú redukciu triacylglycerolov, cholesterolu a krvného tlaku.

Aj keď existujú obavy z vysokého príjmu bielkovín na funkciu obličiek pri nízkosacharidovej strave, nedávna 12-mesačná štúdia zistila, že veľmi nízkosacharidová strava nezvyšuje riziko ochorení obličiek.

Nízkosacharidové diéty

Momentálne neexistuje žiaden záväzný limit, koľko sacharidov by mala obsahovať nízkosacharidová strava. Pre účely tohto článku bude „nízkosacharidová strava“ odkazovať na diéty s 50 až 100 gramami sacharidov (10% až 20% celkového denného energetického príjmu).

Aj keď existuje len veľmi málo štúdií o obmedzení sacharidov pri cukrovke I. typu, väčšina z nich využívala príjem sacharidov v nízkosacharidovom rozpätí. V každej štúdií boli zaznamenané impresívne výsledky.

V dlhodobej štúdii pacientov s cukrovkou I. typu, ktorí mali obmedzený príjem sacharidov na 70 gramov denne, sa podarilo znížiť ich A1c zo 7,7% na 6,4%. Takáto úroveň A1c navyše zotrvala rovnako nízka ďalšie štyri roky. Redukcia 1,3% pri HbA1c je výrazné zlepšenie, ktoré len zriedkakedy pretrvá tak dlho, najmä pri pacientoch s diabetom I. typu.

Jednou z najväčších obáv pacientov s cukrovkou I. typu je hypoglykémia, teda príliš veľký pokles hladiny krvného cukru.

V 12-mesačnej štúdii dospelých pacientov s cukrovkou I. typu sa zníženie príjmu sacharidov na 90 gramov prejavilo 82% znížením epizód nízkeho krvného cukru v porovnaní s výskytom pred začiatkom diéty.

Ľudia trpiaci cukrovkou II. typu môžu tiež profitovať z obmedzenia príjmu sacharidov na 50 až 100 gramov, teda do 20% denného kalorického príjmu. V malej, päťtýždňovej štúdii muži s cukrovkou II. typu konzumovali vysokobielkovinovú, vysokovlákninovú diétu, ktorá poskytovala 20% kalórií zo sacharidov. Zníženie hladiny krvného cukru bolo v ich prípade priemerne 29-percentné.

Mierne nízkosacharidové diéty

Podobne ako pri nízkosacharidových diétach, neexistuje jednoznačná definícia mierne nízkosacharidových diét. Budeme za také označovať diéty s príjmom 100 až 150 gramov sacharidov, teda 20 až 35% denného kalorického príjmu z tohto makronutrientu.

Niekoľko štúdií, zaoberajúcich sa takýmito diétami, reportovali dobré výsledky u pacientov s diabetom. V 12-mesačnej štúdii 259 ľudí s cukrovkou II. typu tí, ktorí praktikovali stredomorskú diétu s 35% príjmom energie zo sacharidov, zaznamenali výraznú redukciu HbA1c, v priemere z 8,3% na 6,3%.

Ako nízko treba ísť?

Výskum potvrdil, že obmedzovanie sacharidov má pozitívny vplyv na reguláciu krvného cukru. Ak v súčasnosti konzumujete 250 gramov sacharidov denne, pri znížení na 130 gramov sa výrazne zníži vaša hladina krvného cukru, čo potvrdili štúdie mierne nízkosacharidových diét.

Väčšina štúdií si všímala odpoveď krvného cukru u diabetikov na stravu, ktorá obsahovala nanajvýš 20 až 50 gramov sacharidov denne. Takéto množstvo prináša najdramatickejšie výsledky, vrátane zlepšenia krvného cukru, ktoré umožňuje redukovať, či dokonca vysadiť niektoré lieky na diabetes, no aj nutnosť injekčne si aplikovať inzulín.

Vysokosacharidové potraviny, ktorým by ste sa mali vyhnúť

Poznáme veľa chutných, výživných, nízkosacharidových potravín, ktoré príliš nezvyšujú hladinu cukru v krvi. Môžete ich do sýtosti užiť pri mierne nízkosacharidovej diéte.

Existujú však aj potraviny, ktorým by ste sa kvôli vysokému obsahu sacharidov mali vyhýbať:
– chlieb, mafiny, bágle…
– cestoviny, ryža, kukurica a iné obilniny
– zemiaky, sladké zemiaky
– strukoviny ako fazuľa, šošovica či hrach (okrem zelených fazúľ, snehového hracu či arašidov)
– mlieko a sladený jogurt
– väčšina ovocia okrem bobuľovín
– koláče, keksy, torty, zmrzlina a iné cukrovinky
– praclíky, čipsy, popkorn
– džúsy, sladené vody, sladený ľadový čaj a iné cukrové nápoje
– pivo

Nie všetky tieto potraviny sú nutne nezdravé. Ovocie či strukoviny sú veľmi výživné. Sú však problematické pre diabetikov, ktorí sa snažia kontrolovať hladinu cukru v krvi obmedzovaním konzumácie sacharidov.

Na druhej strane, môžete jesť množstvo nízkosacharidovej zeleniny, orechov, semien, avokádo, mäso, ryby, vajcia, plnotučné mliečne výrobky…

Sú nízkosacharidové diéty vždy prínosné?

Nízkosacharidová strava konzistentne ukazuje, že dokáže znížiť krvný cukor a zlepšiť aj iné ukazovatele zdravia u cukrovkárov. Avšak aj niektoré vysokosacharidové diéty dosiahli podobné zdravotné efekty.

Napríklad niektoré štúdie nízkotučných vegánskych a vegetariánskych diét naznačujú, že aj takýto stravovací protokol môže viesť k lepšej kontrole krvného cukru i celkového zdravia. V 12-týždňovej štúdii diéty založenej na hnedej ryži s podielom 268 gramov sacharidov (72% energetického príjmu) si znížili účastníci HbA1c viac než pri štandardnej diabetickej strave s nižším podielom sacharidov.

Analýza štyroch štúdií odhalila, že pacienti s cukrovkou II. typu, ktorí dodržiavali nízkotučnú makrobiotickú diétu so 70% energetického príjmu zo sacharidov, dosiahli výrazné redukcie v hladine krvného cukru a ďalších ukazovateľoch.

Stredomorská diéta takisto potvrdila schopnosť zlepšovať manažment krvného cukru a poskytuje ďalšie zdravotné benefity pacientom s cukrovkou. Je však dôležité poznamenať, že tieto diéty neboli priamo porovnávané s nízkosacharidovými diétami, ale so štandarndými nízkotučnými diétami, ktoré sa bežne používajú pri manažmente cukrovky.

Ako určiť optimálny príjem sacharidov?

Aj keď štúdie ukázali, že jestvuje viacero odlišných prístupov pri obmedzovaní sacharidov s cieľom zlepšiť kontrolu cukru v krvi, optimálne množstvo sacharidov je individuálne.

Za zmienku stojí, že diéty s 20 až 50 gramami sacharidov denne boli zatiaľ preštudované najviac a typicky produkujú aj najlepšie výsledky u diabetikov. Okrem udržiavania hladiny krvného cukru v optimálnom pásme však treba jesť aj také množstvo sacharidov, po ktorom sa budete cítiť dobre a dokážete tak s týmto množstvo zotrvať dlhodobo.

Na určitenie ideálneho príjmu sacharidov môžete použiť glukomer, ktorým si odmeriate množstvo cukru v krvi pred jedlom, po ňom a dve hodiny po dojedení. Maximálna hladina krvného cukru by nemala presiahnuť 139 mg/dl (8 mmol/l), inak riskujete poškodenie krvných ciev a nervov. Cieliť by ste ale mali na ešte nižšie čísla.

Aby ste dosiahli cieľ, možno budete musieť obmedziť sacharidy na 10, 15 či 25 gramov jednom jedle. Môžete tiež zistiť, že cukor vo vašej krvi rastie najviac v istý čas dňa, takže váš limit pre sacharidy môže byť iný na raňajky, iný na obed a iný na večeru.

Vo všeobecnosti platí, že cím menej sacharidov zjete, tým menej sa zvýši hladina cukru vo vašej krvi a tým menej medikácie alebo inzulínu budete potrebovať, aby váš cukor ostal v zdravom rozmedzí.

Ak užívate inzulín alebo lieky na cukrovku, určite by ste sa mali pozoprávať so svojim doktorom predtým, než prejdete na nízkosacharidovú stravu, aby ste dokázali adekvátne upraviť dávkovanie liekov či inzulínu.

Zdroj: https://authoritynutrition.com/diabetes-carbs-per-day/

Komentáre

Related posts